UAB „Liūdinga“ laidojimo namuose yra palaikų saugojimui pritaikyta šaldymo kamera. Galime patalpinti mirusiojo kūną šaldymo kameroje iki tol, kol artimieji nuspręs jį palaidoti.

Teikiame ilgalaikio ir trumpalaikio palaikų šaldymo paslaugas. Trumpalaikis palaikų šaldymas – kai mirusiojo kūnas saugomas nenaudojant cheminių preparatų, iki 5 dienų. Artimiesiems pageidaujant, palaikai gali būti balzamuoti ir laikomi kameroje ilgiau. Ilgalaikis palaikų šaldymas trunka iki 30 dienų.