Šiandien jau įprasta, kad lietuviai išvyksta į užsienį ne tik ieškoti trumpalaikės laimės, bet ir kurti gyvenimo bei šeimos židinio. Tiesa, dauguma visgi paskutine valia išreiškia norą būti palaidoti tėvynėje. Tokiais atvejais UAB „Liūdinga“ siūlo palaikų transportavimo iš užsienio paslaugas.

Jeigu užsienyje miręs žmogus buvo apsidraudęs ir mirties priežastis yra draudiminis įvykis, jo palaikų pargabenimu pasirūpina draudimo kompanija, kuri sutvarko visus reikiamus dokumentus.

Jeigu užsienyje miręs žmogus nebuvo apsidraudęs arba mirties priežastimi nebuvo draudiminis įvykis, jo palaikų pargabenimu rūpinasi patys artimieji. Artimieji turi parašyti įgaliojimą laidojimo įmonei, pagal kurį įpareigoja įmonę pargabenti mirusiojo palaikus. Taip pat, reikalinga pateikti savo asmens dokumentą ir tiksliai nurodyti vietą, kur yra miręs žmogus.

Toliau viską atlieka laidojimo įmonė:

  • Susisiekia su ambasada.
  • Susisiekia su atsakingais pareigūnais (prokuratūra, policija).
  • Sutvarko pargabenimo dokumentus.
  • Pargabena mirusiojo palaikus.
  • Parveža ir išverčia į lietuvių kalbą gautus užsienyje dokumentus.
transporto paslaugos

LR diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai laidojimo įmonė pateikia:

  • Mirusiojo asmens mirties liudijimą, išduotą šalies, kurioje mirė.
  • Mirusiojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Gydytojo pažymą apie mirties priežastį.
  • Pažymą, kad mirusio palaikai įdėti į dvigubą karstą.
  • Valstybės, kurioje mirė asmuo, nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad karste daugiau nieko nėra (jei to reikalaujama).