Pirmasis dokumentas, kurį gauna mirusiojo artimieji – gydytojo išrašyta laikinoji medicininė pažyma. Vėliau reikia kreiptis į savivaldybę, kad išregistruotų mirusįjį asmenį ir išrašytų mirties liudijimą. Turint pažymą, liudijančią mirtį, galima kreiptis dėl laidojimo pašalpos. Laidojimo pašalpa mokama mirusiojo šeimos nariui arba asmeniui, kuris jį laidoja.

Rašytinį leidimą laidoti kapinėse išduoda savivaldybė pagal jos tarybos nustatytą tvarką arba seniūnai, jeigu jiems pavesta prižiūrėti seniūnijos teritorijoje esančias kapines. Leidimas išduodamas, kai laidojantis asmuo pateikia rašytinį prašymą ir mirties liudijimą. Šio leidimo forma nurodyta Kapinių tvarkymo taisyklių priede. Už kapavietės priežiūrą atsakys laidojantis asmuo, kurio prašymu buvo skirta laidojimo vieta.

dokumentų tvarkymas

Kad gautumėte pašalpą, turite pateikti šiuos dokumentus:

• mirties liudijimą;
• prašymą;
• pasą.

Laidojimo pašalpa mokama iš rajono savivaldybės biudžeto ir turi būti išmokėta per 24 valandas po kreipimosi.

Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės (savivaldybės) lėšomis. Laidojantis asmuo dėl pašalpos gavimo turi kreiptis į rajono savivaldybę pagal mirusiojo asmens buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos.

Pasirinkę UAB „Liūdinga“ turėsite pateikti įmonės darbuotojams laikinąją mirties pažymą, gautą iš medikų ir mirusiojo asmens tapatybę įrodantį dokumentą – likusiais formalumais, nuo mirties liudijimo išrašymo iki pašalpai reikalingų dokumentų sutvarkymo. Gautos valstybės pašalpos atsispindi dokumentų kopijose – jei pašalpa viršija suteiktų paslaugų kainą, daromos likutinės išmokos mirusiojo artimiesiems.